Coordinación de títulos de grao

Grao en ADE

Coordinación Responsable
Coordinación do título Mónica Villanueva Villar
Primeiro curso Mónica Villanueva Villar
Segundo curso Elisa Alén González
Terceiro curso Javier Sánchez Sellero
Cuarto curso Ana Gueimonde Canto

 

Grao en Turismo

Coordinación Responsable
Coordinación do título María Dolores Rivero Fernández
Primeiro curso María de la Cruz del Río
Segundo curso María Dolores Rivero Fernández
Terceiro curso María Xosé Vázquez Rodríguez
Cuarto curso José Antonio Fraiz Brea

 

Coordinación de títulos de máster

Máster en Planificación e Dirección do Turismo Interior e de Saúde

Máster en Xestión Empresarial do Deporte