Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar
Formación básica 60
Obrigatorias 120
Optativas 36
Prácticas externas 12
Traballo fin de Grao 12
Total 240

 

Organización temporal do plan de estudos


Materia Tipo Cuad ECTS
Contabilidade de organizacións turísticas I FB 6
Dirección e xestión de entidades turísticas I FB 6
Introdución á economía FB 6
O turismo no mundo actual FB 6
Socioloxía do turismo FB 6
Lexislación turística FB 9
Contabilidade de organizacións turísticas II FB 6
Dirección e xestión de entidades turísticas II FB 6
Idioma moderno: Inglés para turismo FB 9
Materia Tipo Cuad ECTS
Economía aplicada ao turismo OB 6
Linguas estranxeiras para o turismo IA: Inglés OB 3
Mercadotecnia turística OB 6
Recursos territoriais OB 6
Xestión de recursos humanos en empresas turísticas OB 6
Linguas estranxeiras para o turismo IB: Francés OB 3
Linguas estranxeiras para o turismo IC: Alemán OB 3
Linguas estranxeiras para o turismo ID: Portugués OB 3
Distribución turística OB 6
Estatística OB 6
Linguas estranxeiras para o turismo IIA: Inglés OB 3
Patrimonio cultural OB 6
Promoción turística OB 6
Linguas estranxeiras para o turismo IIB: Francés OB 3
Linguas estranxeiras para o turismo IIC: Alemán OB 3
Linguas estranxeiras para o turismo IID: Portugués OB 3
Materia Tipo Cuad ECTS
Turismo e desenvolvemento económico territorial OB 6
Linguas estranxeiras para o turismo IIIA: Inglés OB 3
Sistemas de información para a xestión turística OB 6
Xestión de restauración OB 6
Xestión dos recursos financeiros OB 6
Linguas estranxeiras para o turismo IIIB: Francés OB 3
Linguas estranxeiras para o turismo IIIB: Alemán OB 3
Linguas estranxeiras para o turismo IIIB: Portugués OB 3
Fiscalidade de empresas turísticas OB 6
Investigación de mercados turísticos OB 6
Linguas estranxeiras para o turismo IVA: Inglés OB 3
Planificación pública do desenvolvemento turístico OB 6
Xestión de aloxamentos OB 6
Linguas estranxeiras para o turismo IVB: Francés OB 3
Linguas estranxeiras para o turismo IVB: Alemán OB 3
Linguas estranxeiras para o turismo IVB: Portugués OB 3
Materia Tipo Cuad ECTS
Atención ao cliente OP 6
Calidade de procesos turísticos OP 6
E-marketing no sector turístico OP 6
Comercio internacional e turismo OP 6
Dereito turístico laboral e internacional OP 6
Creación e viabilidade de empresas turísticas OP 6
Planificación e dirección de espazos turísticos OP 6
Programación e guía de itinerarios turísticos OP 6
Xestión de destinos de interior OP 6
Deseño, elaboración de cuestionarios e análise de datos en investigación turística OP 6
Planificación económica-financeira das empresas turísticas OP 6
Prácticas en empresas OB 12
Traballo de Fin de Grao OB 12