Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar Créditos ofertados
Formación básica 60 60
Obrigatorias 132 132
Optativas 36 72
Traballo fin de Grao 12 12
Total 240 276

 

Organización temporal do plan de estudos


Materia Tipo Cuad ECTS
Matemáticas FB 9
Microeconomía FB 9
Historia Económica FB 6
Fundamentos de Administración FB 6
Dereito Mercantil OB 6
Xestión de Empresas FB 6
Estadística FB 6
Matemática das Operacións Financeiras FB 6
Economía Española e Mundial FB 6
Materia Tipo Cuad ECTS
Contabilidade Financeira 1 FB 6
Econometría OB 6
Dirección de Recursos Humanos OB 9
Dirección de Operacións OB 9
Contabilidade Financeira 2 OB 6
Macroeconomía OB 6
Decisións de Inversión OB 6
Dirección Comercial 1 OB 6
Políticas Económicas OB 6
Materia Tipo Cuad ECTS
Dirección Comercial 2 OB 6
Decisións de Financiamento OB 6
Dirección Estratéxica OB 6
Teoría da Organización OB 6
Réxime Fiscal da Empresa OB 6
Dirección Estratéxica Internacional OB 6
Valoración de Activos OB 6
Contabilidade de Custos OB 9
Análise Contable OB 9
Materia Tipo Cuad ECTS
Investigación comercial OB 6
Planificación financeira OB 6
Auditoría OP 6
Aspectos Básicos da Relación Laboral e Implicacións en Materia de Seguridade Social OP 6
Lingua Estranxeira para a Empresa OP 6
Socioloxía do Traballo OP 6
Réxime Fiscal da Empresa 2 OP 6
Xestión e Innovación Tecnolóxica OP 6
Creación e Viabilidade de Empresas OP 6
Deseño de Sistemas de Control Orzamentario OP 6
Simulación e Control Interno de Empresas OP 6
Técnicas Operativas Estadísticas OP 6
Mercadotecnia Sectorial OP 6
Mercados Financeiros OP 6
Traballo Fin de Grao OB 12