Home

Matrícula 2023/2024

 
 

Bolsas de estudo

A Universidade de Vigo convocará bolsas para o estudantado matriculado no curso 2023/2024 no Grao en Turismo ou no programa conxunto (PCEO) dos graos en Turismo e Xeografía e Historia ao abeiro da colaboración entre a institución académica e a Deputación de Ourense.

 

Grao en Turismo PCEO Turismo-Historia

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

 

Centre certified by FIDES-AUDIT

The Faculty of Business Administration and Management designed a Quality Guarantee System in collaboration with the Quality Area of the University of Vigo, following the guidelines of the programme FIDES-AUDIT.

The ACSUG (Agency for Quality Assurance in the Galician University System) issued a positive evaluation of the design of the centre Quality Guarantee System on the 30th of January, 2009. Later, on the 23rd of July, 2015, the ACSUG issued as positive the certification report of the implementation of the Quality Guarantee System in the centre.

More information

 

Centro certificado Fides-Audit