Year 2023/2024

Year BAM BAM-CE BAM-LAW TOUR TOUR-HIS
1st year 1st BAM 1st BAM-CE 1st BAM-LAW 1st TOUR 1st TOUR-HIS
2nd year 2nd BAM 2nd BAM-CE 2nd BAM-LAW 2nd TOUR 2nd TOUR-HIS
3rd year 3rd BAM 3rd BAM-CE 3rd BAM-LAW 3rd TOUR 3rd TOUR-HIS
4th year 4th BAM 4th BAM-CE 4th BAM-LAW 4th TOUR 4th TOUR-HIS
5th year 5th BAM-CE 5th BAM-LAW
6th year 6th BAM-CE
Business Business
Tourism Tourism

Asignación de espazos