Inicio

Matrícula 2023/2024

 
 

Bolsas de estudo

A Universidade de Vigo convocará bolsas para o estudantado matriculado no curso 2023/2024 no Grao en Turismo ou no programa conxunto (PCEO) dos graos en Turismo e Xeografía e Historia ao abeiro da colaboración entre a institución académica e a Deputación de Ourense.

 

Grao en Turismo PCEO Turismo-Historia

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais «en directo» e Foro do profesorado.
 

 

Centro certificado FIDES-AUDIT

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo ha diseñado un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) en colaboración con el Área de Calidad de la Universidad de Vigo, conforme a las directrices del programa FIDES-AUDIT.

La ACSUG emitió el correspondiente informe de evaluación positiva sobre el diseñor del SGC del centro el 30/01/2009. Posteriormente, con fecha de 23/07/2015, la ACSUG emitió con resultado favorable el informe de certificación de implantación del SGC en el centro.

Más información

 

Centro certificado Fides-Audit