Taxas Académicas

Curso académico 2017/2018

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en ADE 56,00 30,11 76,00 30,17 73,00
Grao en Turismo 70,00 15,15 87,00 42,62 87,00
PCEO Grao en Turismo/Grao en Xeografía e Historia 77,50 88,00
Máster en dirección e planificación do turismo interior e da saúde 51,00 4,76 88,00 64,52 93,00
Máster en xestión empresarial do deporte 90,00 5,00 98,00 90,91 100,00

Curso académico 2016/2017

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en ADE 62,00 39,52 80,00 23,66 75,00
Grao en Turismo 68,00 10,71 86,00 27,40 86,00
Máster en dirección e planificación do turismo interior e da saúde 81,00 8,33 91,00 71,43 97,00
Máster en xestión empresarial do deporte 92,00 5,80 95,00 90,00 100,00

Curso académico 2015/2016

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en ADE 57,00 13,24 80,00 31,29 74,00
Grao en Turismo 72,00 6,32 88,00 37,52 87,00
Máster en Creación, Dirección e Innovación na Empresa 49,00 0,00 90,00 46,67 96,00
Máster en dirección e planificación do turismo interior e da saúde 81,00 0,00 91,00 70,83 97,00
Máster en xestión empresarial do deporte 92,00 0,00 99,00 88,24 100,00

 

Resultados académicos

Informe de Revisión pola Dirección

 

Informe anual de resultados