A Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo inclúe un Programa Internacional de Administración de Empresas con máis de 60 créditos ECTS impartidos en inglés para facilitar a túa aprendizaxe.

 

Materias impartidas en inglés

Primeiro cuadrimestre

Código Materia ECTS Curso
O04G020V01102 Basics of management 6
O04G020V01302 Operations management 9
O04G020V01502 Business management 2 6
O04G020V01503 Strategic management 6
SP01 Spanish language 4

 

Segundo cuadrimestre

Código Materia ECTS Curso
O04G020V01203 Business management 6
O04G020V01402 Investment decisions 6
O04G020V01602 Cost accounting 9
O04G020V01604 Asset valuation 6
SP02 Spanish language 4

 

Máis información:

Elena de Prada Creo
Vicedecana de Relacións Internacionais
+34 988 368 726 / 988 368 700
edeprada@uvigo.es