Administración do campus de Ourense

Nome Cargo Teléfono Email
Pilar Joga Lasala Administradora 988 387 257  

 

Negociado de Asuntos Xerais

(Secretaria de Decanato)

Nome Cargo Teléfono Email
Jaime Roberto León Fernández Xefe de negociado 988 368 800  

 

Unidade de Servizos Xerais (conserxaría)

HORARIO: de 8.00 h a 22.00 h (xullo: de 9.00 h a 19.00 h / agosto: de 9.00 h a 14.00 h)

Quenda de mañá

Nome Cargo Teléfono Email
María Catalina Álvarez Ogando T.E. servizos xerais 988 368 700  
José Cacheiro González A.T. servizos xerais 988 368 700  
María Julia Martínez Méndez A.T. servizos xerais 988 368 700  
José Antonio Santos Garrido A.T. servizos xerais 988 368 700  

 

Quenda de tarde

Nome Cargo Teléfono Email
José domingo Lorenzo Núñez A.T. servizos xerais 988 368 700  
Manuel Ángel Crende Rubiños A.T. servizos xerais 988 368 700  
Alberto Gregorio Rodríguez A.T. servizos xerais 988 368 700  

 

Area de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

Nome Cargo Teléfono Email
Elda Martiñá Pérez Xefa de área 988 387 104  
Celsa Diéguez González Xefa de negociado 988 368 902  
Remedios Lameiro Diéguez Xefa de negociado 988 368 703  

 

Área Académica

Área de estudos de grao

Consultas e xestións: grao.xuridicoempresarial@uvigo.es

Nome Cargo Teléfono Email
Consuelo López Rodríguez Xefa de área 988 368 903  
Mª de Carmen Castro Vázquez Xefa de negociado 988 368 920  
Germán Carrera Rodríguez Posto base 988 368 919  

 

Área de estudos de máster e doutoramento

Consultas e xestións: administracionposgrao.ourense@uvigo.es

Nome Cargo Teléfono Email
Elsa López Jorge Xefa de área 988 368 803
Milagros Álvarez Souto Xefa de negociado 988 368 909
Ana María López Vázquez Posto base 988 368 910

 

Área Económica

Nome Cargo Teléfono Email
Raquel Fernández González Xefa de área 988 368 802  
Josefina Cadilla Lomba Xefa de negociado 988 368 855