Composta mediante sorteo público conforme ao establecido no artigo 10.2.c do Regulamento Electoral Xeral da Universidade de Vigo o 4 de marzo de 2022.

PDI

  • Titular – Álvarez Díaz, Marcos
  • Suplente – González Sánchez, Mª Beatriz

PAS

  • Titular – León Fernández, Jaime Roberto
  • Suplente – Álvarez Ogando, Mª Catalina

Estudantado

  • Titular – Varela Santiago, Inés
  • Suplente – Conde Delgado, Pablo

Actas