Os órganos de goberno son os regulados no Regulamento de Réxime Interno da FCETOU

 

Equipo Decanal

 

Francisco Javier
Sánchez Sellero

Vicedecano Est. Grao

Elena
De Prada Creo

Vicedecana RR.II.

 

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (Suplente: Francisco Javier Sánchez Sellero)
Jerónimo Docampo Parente (Suplente: Mª Beatriz González Sánchez)
Mónica Villanueva Villar (Suplente: Elena Rivo López)
Mª Dolores Rivero Fernández (Suplente: Elena De Prada Creo)
María Xosé Vázquez Rodríguez (Suplente: Antonio Molina Abraldes)

Estudantado

Antía Garel Villar
Cristian Teixeira Núñez
David Feijoo Pérez

Persoal de Administración e Servizos

Jaime R. León Fernández

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (ou persoa en quen delegue: Alberto Vaquero García –Secretario-)
Marcos Álvarez Díaz (suplente: Elena De Prada Creo)
Miguel Rodríguez Méndez (suplente: Santiago Lago Peñas)
Elena Rivo López (suplente: Francisco Tugores Martorell)
Mónica Villanueva Villar (suplente: Patricio Sánchez Fernández)

Estudantado

David Ferreiro Camba
María Tabares Soto
Carolina Rodriguez Silva

Persoal de Administración e Servizos

Mª Carmen Castro Vázquez

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (Decana)(ou persoa en quen delegue): Francisco Tugores Martorel
Mª Elena De Prada Creo (suplente: Mª Mercedes Mareque Álvarez-Santullano)
Ernesto Lopez-Valeiras Sampedro (suplente: Mª Teresa Fernández Vázquez)
Diego Rodríguez Toubes (suplente: Nuria Rodríguez López)
Mª Beatriz González Sánchez (suplente: Jerónimo Docampo Parente)
Mª Elisa Alén González (suplente: Patricio Sánchez Fernández)
Santiago Lago Peñas (suplente: Miguel Rodríguez Méndez)

Estudantado

Álvaro Sotelo Villajos
Mª Tabares Soto
Andrea Rouco Fernández

Persoal de Administración e Servizos

José Antonio Santos Garrido

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (ou persoa en quen delegue): Francisco Tugores Martorell
Juan Pintos Clapés (suplente: Antonio Molina Abraldes)
Ernesto López-Valeiras Sampedro (suplente: Jerónimo Docampo Parente)
Mª Elisa Alén González (suplente: Patricio Sánchez Fernández)

Estudantado

Adriana Barca Tejo
David Feijoo Pérez
María Tabares Soto

Persoal de Administración e Servizos

Mª Julia Martínez Méndez
Catalina Álvarez Ogando

Composición

Persoal Docente e Investigador

Mª Montserrat Cruz González (ou persoa en quen delegue): Alberto Vaquero García
Francisco Javier Sánchez Sellero (suplente: Francisco Tugores Martorell)
Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez (suplente: Mª Cruz Del Río Rama)
Antonio Molina Abraldes (suplente: Mª Xosé Vázquez Rodríguez)
Mónica Villanueva Villar (suplente: Jerónimo Docampo Parente)
Ana Isabel Gueimonde Canto (suplente: Mª Teresa Fernández Vázquez)

Estudantado

Alba Viaño Del Río
David Ferreiro Camba
Valentina-Alexandra Iancu

Persoal de Administración e Servizos

Manuel Ángel Grunde Rubiños

Composición

Presidenta

Mónica Villanueva Villar

Vogal 1

Mª Beatriz González Sánchez (suplente: Jerónimo Docampo Parente)

Vogal 2

Mª Elena Rivo López (suplente: Francisco Javier Sánchez Sellero)

Vogal 3

Miguel Rodríguez Méndez (suplente: Juan Pintos Clapés)

Vogal 4 (estudantado)

María Tabares Soto (suplente: Cristian Teixeira Núñez)

Composición

Presidenta

Mª Dolores Rivero Fernández

Vogal 1

Mª Montserrat Cruz González (suplente: Francisco Reyes Santiás)

Vogal 2

Francisco Javier Sánchez Sellero (suplente: Juan Manuel de los Ríos Sánchez)

Vogal 3

Mª Elena De Prada Creo (suplente: Nemesio Pereira Lorenzo)

Vogal 4 (estudantado)

Antía Garel Villar (suplente: Sandra García Lema)

 

Decanato

Edificio Xurídico-empresarial
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 700
secretario.eto@uvigo.es