RESEARCH GROUP IN ECONOMIC ANALYSIS, ACCOUNTING AND FINANCE (RGEAF)
Responsable: María Beatriz González Sánchez
Membros: consulta a ficha do grupo no BIDI
Liñas de investigación: Contabilidade de Custos e de Xestión. Control de Xestión. Hospitales. Bioindustria. Biobancos.

GOVERNANCE AND ECONOMICS RESEARCH NETWORK (GEN)
Responsable: Santiago Lago Peñas
Membros: consulta a ficha do grupo no BIDI
Liñas de investigación: Economía Pública. Economía Rexional e Sectorial. Empresa Familiar e Economía Circular.

ORGANIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN
Responsable: José Antonio Fraiz Brea
Membros: consulta a ficha do grupo no BIDI
Liñas de investigación: Turismo termal. Turismo accesible. Turismo e televisión. Turismo e cine. Turismo sénior. Turismo médico. Xestión de riscos e crises.

GRUPO PARA A ANÁLISE EMPRESARIAL (GRUPAEM)
Responsable: Isabel Diéguez Castrillón
Membros: consulta a ficha do grupo no BIDI
Liñas de investigación: Xestión turística. Muller e empresa. Innovación e difusión empresarial.

 

Outros grupos con persoal investigador no centro

ECONOMÍA DOS RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS (ERENEA)
Membros no centro: Juan Pintos Caples
Membros: consulta a ficha do grupo no BIDI
Liñas de investigación: Avaliación dos efectos socioeconómicos da actividade pesqueira, da acuicultura e das actividades relacionadas. Estimación de preferencias alimentarias dos consumidores. Valoración económica de espazos naturais. Avaliación económica de impactos ambientais. Actividades turísticas de ocio e recreo

DESARROLLO ESTRATÉXICO: ORGANIZACIÓN E TERRITORIO (G4 PLUS)
Membros no centro: Jose Pita Castelo
Membros: consulta a ficha do grupo no BIDI
Liñas de investigación: Desenvolvemento estratéxico: sistemas empresariais, áreas territoriais, organizacións públicas e privadas, entidades de i+d+i, fundacións e organizacións do terceiro sector
Internacionalización e análise de mercados: análise do comercio internacional, composición e tendencias de mercado, análise de competidores, diagnóstico e posicionamento competitivo, perfiles de clientes, estudios socio demográficos, plans de actuación
Innovación: identificación de necesidades e recursos de innovación, plans de actuación, innovación de produto, dinamización e desenvolvemento de estruturas de innovación
Emprendemento: identificación de oportunidades e desenvolvemento de plans de negocio, estudios de viabilidade, desenvolvemento e dinamización de estruturas de apoio ó emprendemento
Cooperación: desenvolvemento de clústers e organizacións empresariais
Sistemas de información e vixilancia competitiva: cadros de mando para a dirección e xestión, información económica financeira, indicadores de capital intelectual e de rsc, observatorios sectoriais e sistemas de vixilancia competitiva, prospectiva
Formación: en áreas relacionadas cos puntos anteriores e en habilidades directivas.

EMPRESA INTERNACIONAL E CAPITAL INTELECTUAL
Membros no centro: Mª Dolores Rivero Fernández
Membros: consulta a ficha do grupo no BIDI
Liñas de investigación: Capital intelectual en pemes. Medición de intanxibles. Valoración económico-financeira de intanxibles. Valoración económico financeira do deporte. Intanxibles no deporte. Comercio xusto. Internacionalización de pemes.

INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA, ENERXÍA E MEDIO AMBIENTE (REDE)
Membros no centro: Nuria Rodríguez López
Membros: consulta a ficha do grupo no BIDI
Liñas de investigación: Enerxía e cambio climático. Políticas públicas. Métodos de predicción e simulación económica. Dirección de Operacións. Xestión da I+D.

ECONOMIC MODELING AND FORECASTING
Membros no centro: Marcos Álvarez Díaz
Membros: consulta a ficha do grupo no BIDI
Liñas de investigación: A predición e modelización de series económicas e financeiras. Modelización da demanda do turismo internacional a España. Modelización e predición do sector forestal. Busca de estruturas caóticas en series económicas e financeiras.

ASTRONOMÍA E ASTROFÍSICA
Membros no centro: Fátima Braña Rey
Membros: consulta a ficha do grupo no BIDI
Liñas de investigación: Patrimonio cultural. Ethnoastronomia. Astronomía cultural. Estrelas. Subananas quentes. Post-AGBs. Nebulosas planetarias. Derradeiros estados de evolución estelar. Pulsacións. Observacións multirrango. Astroinformática. Catálogos e bases de datos astronómicos.