O TFG forma parte dos plans de estudos dos títulos de grao que se imparten na FCETOU. Consistirá na realización dun traballo orixinal e inédito por parte do estudantado que deberá facer de xeito persoal e autónomo, seguindo as orientacións dun titor/a académico

O TFG estará orientado a que cada estudante amose a capacidade de integración dos diversos contidos formativos recibidos e a adquisición das competencias reflectidas na guía docente da materia. En particular, deberá contribuír ao desenvolvemento das seguintes capacidades:

  • Definir a metodoloxía dun proxecto e formular un plan de traballo relacionado con un ou varios dos ámbitos de coñecemento presentes no grao
  • Levar a cabo o traballo proxectado
  • Presentar e defender publicamente o TFG

Premios TFG José Manuel Pérez Canal

FCETOU – Colexio de Economistas de Ourense
Estes galardóns xorden no marco do convenio de colaboración existente entre o órgano colexial e a Universidade de Vigo. Na sétima edición pasaron a denominarse Premios TFG José Manuel Pérez Canal en homenaxe ao falecido presidente da Confederación Empresarial de Ourense. Na súa lembranza salientouse como para as futuras xeracións de persoas empresarias que se están formando nesta facultade “é un referente” pola súa traxectoria e valores “e un exemplo de compromiso profesional, familiar e persoal con Ourense”.

Máis información

 

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2021/2022

Normativas do TFG

Normativa do Traballo de Fin de Grao da UVigo
Regulamento do Traballo de Fin de Grao na facultade

Datas Relevantes curso 2021/2022
Propostas temáticas 2021/2022
Tribunais do TFG 2021/2022

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude * Defensa **
Fin de carreira 02/11/2021 – 08/11/2021 18/11/2021 – 19/11/2021
Febreiro 04/02/2022 – 11/02/2022 24/02/2022 – 25/02/2022
Xuño 10/06/2022 – 17/06/2022 04/07/2022 – 05/07/2022
Xullo 10/07/2022 – 18/07/2022 26/07/2022 – 27/07/2022
Setembro 01/09/2022 – 07/09/2022 13/09/2022 – 13/09/2022

* A solicitude realizarase a través da plataforma habilitada na secretaría virtual da UVigo.
** A defensa e avaliación do TFG require a superación da totalidade das restantes materias do título.

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Francisco Javier Sánchez Sellero
+34 988 368 742
javiss@uvigo.es