Pereira Lorenzo

Profesor/a asociado/a

Área de Fundamentos da Análise Económica
Departamento de Fundamentos da Análise Económica e Historia e Institucións Económicas

Información de contacto

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/3-13
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 722
nemesio@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Administración e Dirección de Empresas

O04G020V01404 | Macroeconomía