González Sánchez

Profesor/a titular de universidade

Área de Economía Financeira e Contabilidade
Departamento de Economía Financeira e Contabilidade

Información de contacto

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/3-3
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 712
bgonzale@uvigo.es

Breve CV

María Beatriz González Sánchez é Titular de Universidade con máis de vinte anos de experiencia como docente do Departamento de Economía Financeira e Contabilidade. Doutora en Administración e Dirección de Empresas, Universidade de Vigo (2005). Master en Administración de Empresas (MBA), Instituto de Empresa, Madrid (1993). Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais, Universidade Complutense, Madrid (1991). A súa docencia céntrase en materias de Contabilidade, en concreto, Contabilidade de custos (en español e inglés); Sistemas de Control Orzamentario (en español), ambas as no Grao en Administración e Dirección de Empresas (ADE) e Contabilidade de Organizacións turísticas (en inglés) no Grao en Turismo. É membro do grupo de investigación Research Group in Economic Analysis (RGEA). Xunto co profesor Ernesto López- Valeiras forman o Subgrupo BioCost, pertencente ao Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IIS Galicia Sur). As súas liñas de investigación céntranse en Cálculo de Custos e Sistemas de Control de Xestión no sector sanitario, en organizacións do sector agro-alimentario e en universidades. Na actualidade, é membro da Comisión Contabilidade de Xestión da Asociación Española de Contabilidade e Administración de Empresas (AECA), na que ademais de avaliar outros documentos, é relator de dous documentos xa publicados “A contabilidade de Xestión nos Biobancos” (2014) e “A Contabilidade de Xestión nas Universidades” (2019). Tamén é membro da Asociación Iberoamericana de Control de Xestión (AICOgestión). Foi Coordinadora Erasmus na Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo desde 2006 ata o 2013 e Secretaria da Facultade desde o 2013 ata o 2019.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Turismo

O04G240V01101 | Contabilidade de organizacións turísticas I

PCEO Turismo – Xeografía e Historia

O04G740V01111 | Contabilidade de organizacións turísticas I

2º cuadrimestre

Grao en Administración e Dirección de Empresas

O04G020V01602 | Contabilidade de custos
O04G020V01602 | Contabilidade de custos
O04G020V01908 | Deseño de sistemas de control orzamentario

PCEO ADE – Enxeñaría Informática

O06G710V01525 | Contabilidade de custos
O06G710V01525 | Contabilidade de custos

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01522 | Contabilidade de custos
O03G730V01522 | Contabilidade de custos
O03G730V01908 | Deseño de sistemas de control orzamentario

Titorías

1º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Martes: de 10:00 a 14:00, Despacho E.3/3, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Martes: de 09:30 a 13:30, Despacho E.3/3, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo