Patiño Romarís

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Análise Xeográfica Rexional
Departamento de Historia, Arte e Xeografía

Información de contacto

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/3-19
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 727
carlosalberto.patino@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Turismo

O04G240V01304 | Recursos territoriais

2º cuadrimestre

Investigación

Liñas de investigación

  • Mercadotecnia territorial, planificación e xestión turística
  • Infraestruturas do transporte e desenvolvemento territorial
  • Potencial de desenvolvemento endóxeno