López Carballeira

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de Comercialización e Investigación de Mercados
Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia

Información de contacto

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Edificio xurídico-empresarial

As Lagoas, s/n
32004 Ourense
analialopez@uvigo.es