Son de carácter voluntario e realizaranse durante o período de formación e, aínda tendo os mesmos fins que as prácticas curriculares, non forman parte do correspondente plan de estudos.

As prácticas extracurriculares das titulacións de grao serán coxestionadas entre o responsable no centro, Javier Sánchez, e a responsable da Fundación da Universidade de Vigo (FUVI) en Ourense, Sandra Morales. Se a práctica extracurricular é de carácter internacional a súa xestión a realizará a xefa do negociado da Oficina de Relacións Internacionais (ORI), Henar Quintás.

Requisitos xerais para realizar as prácticas extracurriculares

  • Estar matriculado na Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo nos estudos relacionados coa práctica extracurricular.
  • Ter superado no momento da realización destas prácticas o 50% dos créditos necesarios para obter a titulación.

Buscador de Ofertas de Prácticas Abertas