Curso académico 2023/2024

 

Estudos de grao

Grao en Administración e Dirección de Empresas

Curso 1º cuadrimestre 2º cuadrimestre
1º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma
2º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma
3º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma
4º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma
Business Horario Horario

Presentacións 1ºC | Presentacións 1ºC (Business) | Presentacións 2ºC

Grao en Turismo

Curso 1º cuadrimestre 2º cuadrimestre
1º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma
2º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma
3º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma
4º curso Horario
Cronograma
Horario

Tourism Horario Horario

Presentacións 1ºC | Presentacións 1ºC (Tourism) | Presentacións 2ºC

Distribución por grupos 2023/2024
Cambios de quendas 2023/2024

 

Dobres graos

Dobre Grao en ADE + Enxeñaría Informática

Curso 1º cuadrimestre 2º cuadrimestre
1º curso Horario
Cronograma
2º curso Horario
Cronograma
3º curso Horario
Cronograma
4º curso Horario
Cronograma
5º curso Horario
Cronograma
6º curso Horario
Cronograma

Presentacións 1ºC | Presentacións 2ºC

Dobre Grao en ADE + Dereito

Curso 1º cuadrimestre 2º cuadrimestre
1º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma
2º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma
3º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma
4º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma
5º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma

Presentacións 1ºC | Presentacións 2ºC

Dobre Grao en Turismo + Xeografía e Historia

Curso 1º cuadrimestre 2º cuadrimestre
1º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma
2º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma
3º curso Horario
Cronograma
Horario
Cronograma
4º curso Horario
Cronograma
5º curso Horario
Cronograma

Presentacións 1ºC | Presentacións 2ºC

Distribución por grupos 2023/2024
Cambios de quendas 2023/2024