Distribución de alumnado por grupos no curso 2021/2022

Distribución do alumnado das diferentes titulación de grao e PCEO do centro en grupos, segundo as iniciais do primeiro apelido (curso 2021/2022).

Consulta a listaxe no apartado de horarios.