O proxecto europeo Dipcat fomenta unha pedagoxía innovadora en temas contables complexos

O proxecto europeo Dipcat. Designing Innovative Pedagogy for Complex Accountancy Topics (Deseñando una Pedagoxía Innovadora para Temas Contables Complexos) reúne a institucións académicas de 13 países co obxectivo de crear unha plataforma de aprendizaxe de contabilidade avanzada con orientación internacional que facilite aos profesionais que inician ou queren iniciar a súa carreira neste eido o desenvolvemento das habilidades necesarias para facelo. Entre as entidades socias está a Universidade de Vigo e entre o alumnado seleccionado para participar nas súas accións formativas está unha estudante da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo do campus de Ourense.

Os profesores da UVigo que participan neste proxecto son Belén Fernández-Feijóo (coordinadora), Silvia Ruiz e Ernesto López-Valeiras. Segundo explican, desde 2006 a Universidade de Vigo é a única universidade española que está integrada en Afeca, grupo de universidades europeas financiado con diversos programas Erasmus+. No trienio 2018-2021, engaden, o programa pasa a denominarse Dipcat, céntrase en contabilidade e evasión de impostos e márcase como obxectivo contribuír a rachar a fenda existente entre a educación superior e as novas demandas do mercado laboral no seu eido de actuación.

Este proxecto Erasmus KA parte da idea de que a economía dixital está a medrar moito máis rápido que o resto da economía, pero este potencial vese freado actualmente pola escaseza de graduadas e graduados cualificados. As e os estudantes que planean traballar en áreas especializadas de contabilidade, sinalan desde a iniciativa, requiren competencias específicas, debendo desenvolver sólidos coñecementos especializados na materia, coñecementos TIC, habilidades profesionais, valores, ética e actitudes profesionais durante os seus estudos. Tendo en conta este marco, Dipcat proponse desenvolver “un concepto de ensino que facilite o desenvolvemento de todas as competencias para satisfacer as demandas actuais e futuras da profesión e mellorar significativamente a empregabilidade dos estudantes comprometidos”. Os cambios tecnolóxicos na profesión, engaden desde o proxecto, requiren que as e os graduados sexan máis competentes dixitalmente, conscientes comercial e internacionalmente, analíticos e resilientes, con pensamento interdisciplinar e habilidades para a resolución de problemas, así como capacidade de comprensión da contabilidade en diferentes culturas e lexislacións.

Ler a nova completa no DUVI

Ler máis información na Región