Trabada Crende

Associate Lecturer

Area of Sociology
Department of Sociology, Political Science & Administration, and Philosophy

Contact information

Faculty of Business Sciences and Tourism
Edificio xurídico-empresarial
Floor 5, Despacho 19

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 763
xose.elias.trabada.crende@uvigo.gal

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Turismo

O04G240V01105 | Socioloxía do turismo

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01905 | Socioloxía do traballo

2nd term