Menor Conde

Associate Lecturer

Area of Commercial Law
Department of Private Law

Contact information

Faculty of Law
Edificio Xurídico-empresarial
Planta 3, 11
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 857
saramc@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Turismo

O04G240V01201 | Lexislación turística

PCEO Turismo – Xeografía e Historia

O04G740V01223 | Lexislación turística

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 12:30 to 14:30, despacho 3.11, Facultade de Dereito
– Wednesday: from 9:00 to 11:00, Despacho 3.11, Facultade de Dereito