Rodríguez de la Fuente

Associate Lecturer

Area of Business Organisation
Department of Business Organisation and Marketing

Contact information

Faculty of Business Sciences and Tourism
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/4-18

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 750
marta@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01102 | Fundamentos de administración

Grao en Turismo

O04G240V01910 | Xestión de destinos de interior

2nd term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01907 | Creación e viabilidade de empresas
O04G020V01911 | Simulación e control interno de empresas

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01907 | Creación e viabilidade de empresas
O03G730V01911 | Simulación e control interno de empresas

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.