Del Río Rama

Senior Lecturer

Area of Business Organisation
Department of Business Organisation and Marketing

Contact information

Faculty of Business Sciences and Tourism
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/4-5

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 727
delrio@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01102 | Fundamentos de administración

Grao en Turismo

O04G240V01102 | Dirección e xestión de entidades turísticas I
O04G240V01903 | Calidade de procesos turísticos

2nd term

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.