Gil Pereiras

Associate Lecturer

Area of Business Organisation
Department of Business Organisation and Marketing

Contact information

Faculty of Business Sciences and Tourism
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/4-22
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 754
carmengil@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Turismo

O04G240V01504 | Xestión de restauración

2nd term

Grao en Turismo

O04G240V01605 | Xestión de aloxamentos

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.