Gil Pereiras

Associate Lecturer

Area of Business Organisation
Department of Business Organisation and Marketing

Contact information

Faculty of Economic & Business Sciences
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/4-22
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 754
carmengil@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Turismo

O04G240V01504 | Xestión de restauración
O04G240V01910 | Xestión de destinos de interior

2nd term

Grao en Turismo

O04G240V01203 | Dirección e xestión de entidades turísticas II

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01203 | Xestión de empresas

PCEO Turismo – Xeografía e Historia

O04G740V01221 | Dirección e xestión de entidades turísticas II

 

Tutorials

 

2nd term

On-line tutorials in fixed timetable
The teaching staff has a on-line tutorials offer in a fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 9:30 to 11:30, in the Room 1092 of the Remote Campus.