de los Ríos Sánchez

Senior Lecturer

Area of Commercial Law
Department of Private Law

Contact information

Faculty of Law
Edificio xurídico-empresarial
Floor 3, Despacho 4

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 816
jmrios@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01205 | Dereito mercantil

PCEO ADE – Enxeñaría Informática

O06G710V01125 | Dereito mercantil

Research

Researching profile at UVigo

Research topics

  • Dereito concursal: intervención do ministerio fiscal
  • Dereito bancario: contratos atípicos
  • Rexistro Mercantil: a reforma do Rexistro; propostas recentes