González Jérez

Associate Lecturer

Area of Private International Law
Department of Private Law

Contact information

Faculty of Law
Edificio xurídico-empresarial
Floor 5, Despacho 48

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 836
jagonje@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Turismo

O04G240V01906 | Dereito turístico laboral e internacional

2nd term