Díaz Fernández

Lecturer

Area of Regional Geographical Analysis
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Floor 1, Despacho 14

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 183
tonydiaz@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Turismo

O04G240V01104 | O turismo no mundo actual
O04G240V01909 | Programación e guía de itinerarios turísticos

2nd term

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Historia Contemporánea 1

Research topics

  • Política de Infraestruturas do Transporte e as Comunicacións
  • A Demanda de Mobilidade en Galicia e España
  • As Relacións Transfronteirizas Galicia-R.N.P.