Docampo Parente

Senior Lecturer in University School

Area of Financial Economics and Accounting
Department of Financial and Accounts Economics

Contact information

Faculty of Economic & Business Sciences
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/3-6
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 715
jdocampo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

PCEO ADE – Enxeñaría Informática

O06G710V01611 | Decisións de financiamento

2nd term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01402 | Decisións de investimento
O04G020V01909 | Mercados financeiros

Grao en Turismo

O04G240V01912 | Planificación económica-financeira das empresas turísticas

PCEO ADE – Enxeñaría Informática

O06G710V01322 | Decisións de investimento

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01325 | Decisións de investimento
O03G730V01909 | Mercados financeiros

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.