Reyes Santias

Associate Lecturer

Area of Business Organisation
Department of Business Organisation and Marketing

Contact information

Faculty of Economic & Business Sciences
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/4-21
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 753
francisco.reyes@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01102 | Fundamentos de administración

2nd term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01203 | Xestión de empresas

PCEO ADE – Enxeñaría Informática

O06G710V01121 | Xestión de empresas

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01126 | Xestión de empresas

 

Tutorials

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Thursday: from 20:00 to 21:00, Ourense, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
– Friday: from 17:30 to 20:30, Vigo, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais