González Gil

Associate Lecturer

Area of Labour and Social Security Law
Department of Special Public Law

Contact information

Faculty of Law
Edificio xurídico-empresarial
Floor 3, Despacho 18

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 871
egongil@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01902 | Aspectos básicos da relación laboral e implicacións en materia de seguridade social

2nd term

Grao en Turismo

O04G240V01201 | Lexislación turística

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.