Patiño Romarís

Associate Lecturer

Area of Regional Geographical Analysis
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of Economic & Business Sciences
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/3-19
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 727
carlosalberto.patino@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Turismo

O04G240V01304 | Recursos territoriais
O04G240V01909 | Programación e guía de itinerarios turísticos

2nd term

 

Tutorials

1st term

On-line tutorials in fixed timetable
The teaching staff has a on-line tutorials offer in a fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 9:30 to 10:30, in the Room 1867 of the Remote Campus.
– Monday: from 12:30 to 13:30, in the Room 1867 of the Remote Campus.
– Monday: from 16:30 to 18:30, in the Room 1867 of the Remote Campus.

 

2nd term

On-line tutorials in fixed timetable
The teaching staff has a on-line tutorials offer in a fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 10:00 to 11:00, in the Room 1867 of the Remote Campus.
– Monday: from 12:00 to 14:00, in the Room 1867 of the Remote Campus.
– Wednesday: from 12:00 to 13:00, in the Room 1867 of the Remote Campus.

Research

Research topics

  • Mercadotecnia territorial, planificación e xestión turística
  • Infraestruturas do transporte e desenvolvemento territorial
  • Potencial de desenvolvemento endóxeno