Patiño Romarís

Associate Lecturer

Area of Regional Geographical Analysis
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of Economic & Business Sciences
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/3-19
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 727
carlosalberto.patino@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Turismo

O04G240V01304 | Recursos territoriais
O04G240V01909 | Programación e guía de itinerarios turísticos

2nd term

 

Research

Research topics

  • Mercadotecnia territorial, planificación e xestión turística
  • Infraestruturas do transporte e desenvolvemento territorial
  • Potencial de desenvolvemento endóxeno