Molina Abraldes

Lecturer

Area of Applied Economics
Department of Applied Economics

Contact information

Faculty of Economic & Business Sciences
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/5-4
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 758
molina@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

O04G020V01201 | Economía española e mundial
O04G020V01405 | Políticas económicas

PCEO ADE – Enxeñaría Informática

O06G710V01124 | Políticas económicas

PCEO ADE – Dereito

O03G730V01326 | Políticas económicas
O03G730V01124 | Economía española e mundial

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 11:00 to 14:00, Despacho 5.4, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
– Wednesday: from 11:00 to 14:00, Despacho 5.4, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo