Domínguez López

Associate Lecturer

Area of History of Art
Department of History, Art and Geography

Contact information

Faculty of History
Pavillón 2, Planta 1, Despacho 4
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 204
adominguez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Turismo

O04G240V01901 | Arte e turismo cultural (coordinator)

2nd term

 

Research

Research topics

  • Ourivería relixiosa e civil na Idade Moderna
  • Patrimonio Histórico-Artístico