Saco Álvarez

Senior Lecturer

Area of Sociology
Department of Sociology, Political Science & Administration, and Philosophy

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Floor 2, Despacho 27

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 265
adasa@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Turismo

O04G240V01105 | Socioloxía do turismo

PCEO Turismo – Xeografía e Historia

O04G740V01115 | Socioloxía do turismo

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Observatorio de Gobernanza G3

Research topics

  • Cronobioloxía e epidemioloxía
  • Cambio social
  • Desenvolvemento rural