Eleccións de membros non natos (estudantes, PDI -sen vinculación permanente- e PAS) da Xunta de Centro da Facultade

No apartado da Xunta de Centropublicarase toda a documentación relativa ás eleccións de membros non natos (estudantes, PDI –sen vinculación permanente- e PAS) da Xunta de Centro da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense