Eleccións a Delegadxs de Aula 2022

Martes 20 e Mércores 21 de setembro de 2022.

Horario:

1º ADE: Martes 20, 11.00 h e 18.00 h
2º ADE: Martes 20, 10.00 h e 16.00 h
3º ADE: Martes 20, 09.30 h e 17.30 h
4º ADE: Mércores 21, 12.00 h e 16.00 h

1º Turismo: Martes 20, 16.00 h
2º Turismo: Martes 20, 10.30 h
3º Turismo: Martes 20, 15.30 h
4º Turismo: Martes 20, 12.30 h (aula 1.3)

Convocatoria eleccións delegados 2022