Inicio > Titulacións > Dobre Grao Internacional en ADE (España) & Bachelor of Arts in Business Administration (Alemaña)

Dobre Grao Internacional en ADE (España) & Bachelor of Arts in Business Administration (Alemaña)

 

Para participar no Programa de dobre grado Internacional, os estudantes da Universidade de Vigo deberán superar os cursos 1º, 2º e 3º do Grado en Administración e Dirección de Empresas (ADE) na Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense cun total de 180 créditos, 60 por cada curso académico, ou os correspondentes convalidados legalmente na Universidade de Vigo polos aquí enumerados.

Créditos impartidos na Hochschule-Bremerhaven que os estudantes da Universidade de Vigo deberán superar para obter a dobre titulación..

Unha vez superados os requisitos académicos citados, os estudantes da Universidade de Vigo deberán realizar os Semestres 7 e 8 en Hochschule-Bremerhaven e superar un mínimo de 60 créditos impartidos na mencionada institución, de acordo coas materias que se listan nas seguintes táboas, seleccionando aquelas que non sexan cursadas na súa universidade de orixe, e incluíndo o traballo fin de grado (TFG, 12 créditos) como última materia a superar.

 

  • No primeiro semestre, os estudantes seleccionarán de entre as asignaturas propostas un mínimo de 18 ECTS.
PRIMEIRO SEMESTRE
Materias Curso

Horas

semanales

Semestre Créditos
Business English III Business
Administration
2 Inverno 3

Fundamentals of

International

Management

Business
Administration
2 Inverno 3
Business Talks Business
Administration
2 Inverno 3
Management Talks General Studies 3 Inverno 4
Study as a process
into profession
General Studies 2 Inverno 3

Personality and

Charisma

Development

General Studies 2 Inverno 3

Successful

Presentations

General Studies 1 Inverno 1,5
Media and
presentation skills
General Studies 2 Inverno 3

Organize yourself:

Time and stress

Management

General Studies 1 Inverno 1,5

Understanding 

Organizations

General Studies 1 Inverno 1,5

How to present

yourself/ rhetorical

skills

General Studies 2 Inverno 3

Global Chain

Engineering

General Studies 1 Verán 1,5
Sport Economics General Studies 1 Verán 1,5
Intercultural Business General Studies 1 Verán 1,5

Business Game:

Managing Resources

General Studies 1 Verán 1,5

 

 

  • No segundo semestre, os estudantes terán que cursar as materias recollidas na seguinte táboa e o traballo de fin de grado (12 ECTS). O traballo de fin de grado será redactado en inglés,  e levarase a cabo baixo a supervisión dun profesor autorizado de ambas institucións. Poderá ser defendido presencialmente en Bremerhaven ou desde Ourense a través de videoconferencia. Ao comezo deste semestre, os estudantes deberán de acreditar un nivel de inglés B2 e non inferior ao A1.2. de alemán.
SEGUNDO SEMESTRE
Materias Curso

Horas

semanales

Semestre Créditos
Human Resources
Management
Business
Administration
4 Verán 7,5
Change Management Business
Administration
4 Verán 7,5
International 
Management
Business
Administration
4 Verán 7,5
Intercultural
Management
Business
Administration
4 Verán 7,5

 

Inicio > Titulacións > Dobre Grao Internacional en ADE (España) & Bachelor of Arts in Business Administration (Alemaña)

Este sitio web utiliza cookies, propias e de terceiros para ofrecerlle unha mellor experiencia e servizo

Se non cambia a configuración do seu navegador, vostede acepta o seu uso.

Acepto