Inicio > Materias

Materias

Titulación:

Primeiro cuadrimestre

Algoritmos e Estruturas de Datos II
Arquitectura de Computadoras II
Arte e Turismo Cultural
Aspectos Básicos da Relación Laboral e Implicacións en Materia de Seguridade Social
Atención ao Cliente
Auditoría
Bases de Datos II
Business: Accounting of tourism organizations I
Calidade de procesos turísticos
Comercio Internacional e Turismo
Commercial Administration 2
Creación e Viabilidade de Empresas Turísticas
Decisións de Financiamento
Dereito administrativo II
Dereito civil I. Obrigas e contratas
Dereito da Unión Europea
Dereito internacional público
Dereito mercantil I
Dereito penal I
Dereito Turístico Laboral e Internacional
Dereito: Dereito romano
Dereito: Fundamentos éticos e xurídicos das TIC
Dereito: Teoría do dereito
Dirección Comercial 2
Dirección de Operacións
Dirección de Operacións
Dirección de Operacións
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de RRHH
Dirección de RRHH
Dirección Estratéxica
Dirección Estratéxica
E-marketing no sector turístico
Econometría
Econometría
Econometría
Economía Aplicada ao Turismo
Economía. Introdución á Economía
Economía. Microeconomía
Economía: Microeconomía
Economía: Microeconomía
Empresa. Contabilidade de Organizacións Turísticas 1
Empresa. Dirección e Xestión de Entidades Turísticas 1
Empresa. Fundamentos de Administración
Empresa: Contabilidade Financeira 1
Empresa: Contabilidade financeira I
Empresa: Contabilidade financeira I
Enxeñería do Software I
Financial resources management
Física: Sistemas dixitais
Fundamentals of Administration
Historia. Historia económica
Informática: Programación I
Interfaces de Usuario
Investigación Comercial
Lingua Estranxeira para a Empresa
Linguas Estranxeiras para o Turismo 1 (Inglés, Francés, Alemán, Portugués)
Linguas Estranxeiras para o Turismo 3 (Inglés, Francés, Alemán, Portugués)
Matemáticas. Matemáticas
Matemáticas: Estatística
Matemáticas: Fundamentos matemáticos para a informática
Matemáticas: Matemáticas
Mercadotecnia Turística
Operations Management
Planificación e Dirección de Espazos Turísticos
Planificación Financeira
Programación e Guía de Itinerarios Turísticos
Recursos Territoriais
Réxime Fiscal da Empresa 2
Réxime Fiscal da Empresa I
Sistemas de Información para a Xestión Turística
Sistemas Operativos
Socioloxía do Traballo
Socioloxía. Socioloxía do Turismo
Strategic Management
Teoría da Organización
Teoría da Organización e Desenvolvemento Organizativo
Turismo e Desenvolvemento Económico Territorial
Xeografía. O Turismo no Mundo Actual
Xestión da Innovación
Xestión de Destinos de Interior
Xestión de Recursos Financeiros
Xestión de Recursos Humanos en Empresas Turísticas
Xestión de Restauración

Segundo cuadrimestre

Análise Contable
Arquitecturas Paralelas
Asset Valuation
Bases de datos I
Business Management
Business: Accounting of tourism organizations II
Contabilidade de Custos
Contabilidade Financeira 2
Contabilidade Financieira II
Contabilidade Financiera II
Creación e Viabilidade de Empresas
Decisións de Investimento
Decisións de Investimento
Decisións de Investimento
Dereito administrativo I
Dereito civil II. Dereitos reais
Dereito financeiro e tributario I
Dereito mercantil
Dereito mercantil
Dereito penal II
Dereito procesual penal
Dereito. Lexislación Turística
Dereito: Dereito constitucional II
Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa
Deseño de Sistemas de Control Orzamentario
Deseño, elaboración de cuestionarios e Análise de Datos en Investigación Turística
Dirección Comercial
Dirección Comercial 1
Dirección Comercial I
Dirección e xestión de proxectos
Dirección Estratéxica Internacional
Dirección Estratéxica Internacional
Distribución Turística
Economía. Economía española e mundial
Economía: Economía española e mundial
Economía: Economía española e mundial
Empresa. Contabilidade de Organizacións Turísticas 2
Empresa. Dirección e Xestión de Entidades Turísticas 2
Empresa. Matemáticas das operacións financeiras
Empresa. Xestión de empresas
Empresa: Matemática das operacións financeiras
Empresa: Matemática das operacións financeiras
Empresa: Xestión de empresas
Empresa: Xestión de empresas
Enxeñería do software II
Estatística
Estatística. Estatística
Estatística: Estatística
Fiscalidade de Empresas Turísticas
Idioma Moderno. Inglés para o Turismo
Informática: Algoritmos e estruturas de datos I
Informática: Arquitectura de computadoras I
Investigación de Mercados Turísticos
Linguas Estranxeiras para o Turismo 2 (Inglés, Francés, Alemán, Portugués)
Linguas Estranxeiras para o Turismo 4 (Inglés, Francés, Alemán, Portugués)
Macroeconomía
Macroeconomía
Macroeconomía
Management Accounting
Matemáticas: Álxebra lineal
Mercados Financeiros
Mercadotecnia Sectorial
Patrimonio Cultural
Planificación financeira e analítica da empresa turística
Planificación Pública do Desenvolvemento Turístico
Políticas económicas
Políticas Económicas
Políticas Económicas
Prácticas en Empresas
Programación II
Promoción Turística
Redes de Computadoras I
Simulación e Control Interno de Empresas
Sistema xudicial español e proceso civil
Sistemas Intelixentes
Sistemas Operativos II
Spanish and World Economy
Técnicas de Comunicación e Liderado
Técnicas Operativas Estatísticas
Traballo de Fin de Grao
Traballo Fin de Grao
Valoración de Activos
Valoración de Activos
Xestión de Aloxamentos

Este sitio web utiliza cookies, propias e de terceiros para ofrecerlle unha mellor experiencia e servizo

Se non cambia a configuración do seu navegador, vostede acepta o seu uso.

Acepto