Inicio > Manual do SGIC

Manual do SGIC

O documento básico do SGIC implantado na FCETOU é o Manual do Sistema de Garantía Interna de Calidade (MSGIC), no que se definen as características xerais do sistema, os requerimentos que atende, o seu alcance e as referencias á documentación xenérica da que se parte ou os procedementos que o desenvolven. Aspectos fundamentais do documento:

 • Elementos estratéxicos
 • Misión e visión da Universidade de Vigo
 • Misión e visión do centro
 • Política e obxectivos de calidade do centro
 • Cuestións xerais
 • Política de calidade do centro
 • Obxectivos de calidade do centro
 • Estrutura organizativa e de responsabilidades
 • Estrutura transversal
 • Vicerreitoría con competencias en calidade
 • Xerencia
 • Área de Apoio á Docencia e Calidade
 • Comité de Calidade
 • Unidade de Estudos e Programas
 • Estrutura de calidade no centro
 • Decanato ou dirección
 • Coordinación de calidade
 • Administración do centro
 • Departamentos
 • Xunta de Centro
 • Responsable ou coordinador/a da titulación
 • Comisión de Calidade
 • Estrutura funcional de calidade do centro
 • Sistema de garantía interna de calidade
 • Alcance
 • Directrices
 • Outras referencias
 • Referencias lexislativas básicas
 • Referencias normativas básicas
 • Referencias complementarias
 • Documentación
 • Manual de calidade
 • Política de calidade
 • Anexos
 • Procedementos de calidade
 • Outros documentos
 • Rexistros
 • Mapa de procesos
 • Mapa do proceso de docencia

Anexos

Inicio > Manual do SGIC

Este sitio web utiliza cookies, propias e de terceiros para ofrecerlle unha mellor experiencia e servizo

Se non cambia a configuración do seu navegador, vostede acepta o seu uso.

Acepto