Inicio > Dobre Grao Internacional en ADE (España) & Business Administration (Alemania) > Uncategorised > Dobre Grao Internacional en ADE (España) & Bachelor of Arts in Business Administration (Alemaña) máis Info

Dobre Grao Internacional en ADE (España) & Bachelor of Arts in Business Administration (Alemaña) máis Info

FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO DE OURENSE (ESPAÑA)
HOCHSCHULE BREMERHAVEN (ALEMAÑA)

PROGRAMA DE ESTUDOS NA HOCHSCHULE BREMERHAVEN

As asignaturas seleccionadas plasmaranse nun contrato de estudos que será firmado polos supervisores académicos da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo e da Hochschule Bremerhaven.

  • No primeiro semestre, os estudantes seleccionarán de entre as asignaturas propostas un mínimo de 18 ECTS.
PRIMEIRO SEMESTRE
Materias Curso

Horas

semanales

Semestre Créditos
Business English III Business
Administration
2 Inverno 3

Fundamentals of

International

Management

Business
Administration
2 Inverno 3
Business Talks Business
Administration
2 Inverno 3
Management Talks General Studies 3 Inverno 4
Study as a process
into profession
General Studies 2 Inverno 3

Personality and

Charisma

Development

General Studies 2 Inverno 3

Successful

Presentations

General Studies 1 Inverno 1,5
Media and
presentation skills
General Studies 2 Inverno 3

Organize yourself:

Time and stress

Management

General Studies 1 Inverno 1,5

Understanding 

Organizations

General Studies 1 Inverno 1,5

How to present

yourself/ rhetorical

skills

General Studies 2 Inverno 3

Global Chain

Engineering

General Studies 1 Verán 1,5
Sport Economics General Studies 1 Verán 1,5
Intercultural Business General Studies 1 Verán 1,5

Business Game:

Managing Resources

General Studies 1 Verán 1,5
  • No segundo semestre, os estudantes terán que cursar as materias recollidas na seguinte táboa e o traballo de fin de grao (12 ECTS). O traballo de fin de grao será redactado en inglés,  e levarase a cabo baixo a supervisión dun profesor autorizado de ambas institucións. Poderá ser defendido presencialmente en Bremerhaven ou dende Ourense a través de videoconferencia. Ao comezo deste semestre, os estudantes deberán de acreditar un nivel de inglés B2 e non inferior ao A1.2. de alemán.
SEGUNDO SEMESTRE
Materias Curso

Horas

semanales

Semestre Créditos
Human Resources
Management
Business
Administration
4 Verán 7,5
Change Management Business
Administration
4 Verán 7,5
International 
Management
Business
Administration
4 Verán 7,5
Intercultural
Management
Business
Administration
4 Verán 7,5

 

Inicio > Dobre Grao Internacional en ADE (España) & Business Administration (Alemania) > Uncategorised > Dobre Grao Internacional en ADE (España) & Bachelor of Arts in Business Administration (Alemaña) máis Info

Este sitio web utiliza cookies, propias e de terceiros para ofrecerlle unha mellor experiencia e servizo

Se non cambia a configuración do seu navegador, vostede acepta o seu uso.

Acepto