Home > Departamentos

Departamentos

Son os órganos básicos encargados da organización e desenvolvemento do ensino e da investigación nos distintos centros. Dos Departamentos depende a elaboración dos programas das materias asignadas ás suas áreas de coñecemento, a organización de cursos de doctoramento, a realización da actividade investigadora e a formación dos sus membros. Os Departamentos son coordinados por un Director/ra elexido entre o seus membros por un período de catro anos.

Os departamentos con docencia e investigación da Facultade son os seguintes:

Home > Departamentos

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.This website uses cookies, and third-party to provide a better experience and service.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand