O luns, 6 de setembro de 2021, ás 10.00 h, terá lugar, na Aula Magna da Facultade, un acto de acollida para o estudantado de grao do curso 2021/2022.

No acto de benvida o decano recibe o estudantado de novo ingreso presentando o centro e explicando a organización académica do mesmo e os recurso dos que se dispoñen para acadar os obxetivos formativos dos diferentes programas, a composición e labor dos organos colexiados e o PAT do centro. Presentarase os membros do equipo e coordinadores de curso. Unha persoa representante da delegación de estudantado e/ou asociacións intervirá informando de cuestions do seu interese; ademais, o persoal da biblioteca informará sobre o seu funcionamento e as posibilidades que este servizo ofrece.

O persoal do Servizo de Deportes, da Oficina de Voluntariado e da Oficina de Relacións Internacionais presentes no acto fan unha breve descrición dos servizos que ofrecen e os principais programas que xestionan. Tamén invitan ao estudantado para achegarse ás súas instalacións e ampliar a información que desexen.

Obxectivos

  1. Facilitar ao estudantado o tránsito dende o ensino de secundaria ao ensino universitario
  2. Presentar ao estudantado de novo ingreso os graos da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
  3. Dar a coñecer ao estudantado de novo ingreso os recursos e ferramentas ao seu dispor na Universidade de Vigo e, en concreto, na Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Persoas destinatarias

Estudantado de novo ingreso nos primeiros cursos de ADE, Turismo, PCEO ADE-Informática, PCEO ADE-Dereito e PCEO Turismo-Xeografía e Historia.

Programa da xornada

Hora Actividade
10.00 h Recepción e benvida. Presentación da equipa decanal
María Montserrat Cruz González (decana)
Alberto Vaquero García (secretario)
Juan Manuel de los Ríos Sánchez (vicedecano de calidade)
Elena de Prada Creo (vicedecana de relacións internacionais)
Francisco Tugores Martorell (vicedecano de organización académica e estudantado)
Francisco Javier Sánchez Sellero (vicedecano de graos e xestión informática)
Mónica Villanueva Villar (coordinadora do Grao en ADE)
María Dolores Rivero Fernández (coordinadora do Grao en Turismo)
Marcos Álvarez Díaz (coordinador Erasmus)
10.15 h Presentación do Colexio de Economistas de Ourense
Mª del Carmen Sampayo David (presidenta e decana do colexio)
10.25 h Organización da docencia na facultade
Francisco Tugores Martorell
Mónica Villanueva Villar
María Dolores Rivero Fernández
10.35 h As guías docentes e o uso da plataforma FaiTIC. Infraestruturas
Francisco Javier Sánchez SelleroQSP, enquisas e PAT
Juan Manuel de los Ríos Sánchez
10.45 h Estudar no estranxeiro. Programa de docencia en inglés. Dobre grao FCETOU e Hochschule Bremerhaven
Elena de Prada Creo
Marcos Álvarez Díaz
10.55 h Delegación de estudantes
Representantes da delegación de estudantes

 

Programa da Xornada de Benvida 2021/2022