Cotos Yañez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Estatística e Investigación Operativa
Departamento de Estatística e Investigación Operativa

Información de contacto

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/5-12
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 766
cotos@uvigo.es

Breve CV

Impartiu docencia en varias materias de estatística de distintos centros da Universidade de Vigo no campus de Ourense. Tamén imparte docencia no Máster en Técnicas Estatísticas e no Máster en Dirección e Planificación do Turismo. Participou en diversos proxectos de investigación do Ministerio e da Xunta de Galicia. Ten recoñecidos catro quinquenios docentes. A súa investigación céntrase en modelos de estimación de curvas, test de bondade de axuste e técnicas de remostraxe. Ten sido autor ou coautor en diversas revistas internacionais.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre