Vázquez Fariñas

Profesor/a convidado/a

Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia

Información de contacto

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

Docencia

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Turismo

O04G240V01602 | Investigación de mercados turísticos