Vázquez Silva

Profesor/a contratado/a interino/a

Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2
Despacho 4
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
ivazquez@uvigo.es

Titorías

 

2º cuadrimestre

Titorías non presenciais horario fixo
O docente ten unha oferta de titorías non presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Xoves: de 10:00 a 14:00, na Sala 2669 do Campus Remoto.