De Prada Creo

Profesor/a titular de universidade

Área de Filoloxía Inglesa
Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Información de contacto

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/3-17
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 726
edeprada@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre