Curso académico 2023/2024

Curso ADE ADE-EI ADE-DER TUR TUR-HIS
1º curso 1º ADE 1º ADE-EI 1º ADE-DER 1º TUR 1º TUR-HIS
2º curso 2º ADE 2º ADE-EI 2º ADE-DER 2º TUR 2º TUR-HIS
3º curso 3º ADE 3º ADE-EI 3º ADE-DER 3º TUR 3º TUR-HIS
4º curso 4º ADE 4º ADE-EI 4º ADE-DER 4º TUR 4º TUR-HIS
5º curso 5º ADE-EI 5º ADE-DER
6º curso 6º ADE-EI
Business Business
Tourism Tourism

Asignación de espazos

  • Exames fin de carreira
  • Exames primeiro cuadrimestre
  • Exames segundo cuadrimestre
  • Exames segundo cuadrimestre – 4º ADE
  • Exames finais 2ª oportunidade