Cambio de aulas de exames na convocatoria de xaneiro 2020

Cambio de aulas nalgúns exames da convocatoria de xaneiro 2020:

 • 16 de xaneiro de 2020
  Xestión da Restauración (3º Turismo), Aula 1.2.
  Creación e Viabilidade de Empresas Turísticas (4º Turismo), Aula 1.2.
 • 20 de xaneiro de 2020
  Teoría da Organización e Desenvolvemento Organizativo (3º ADE), Aulas 1.1 e 1.2.
  Contabilidade de Organizacións Turísticas I (1º Turismo, Turismo-Historia), Aulas 2.1 e 2.2.
  Accounting of Tourism Organization I (1º Turismo), Aula 1.3.
  Planificación e Dirección de Espazos Turísticos (4º Turismo), Aula 2.3.
 • 22 de xaneiro de 2020
  Xestión de RRHH (2º Turismo), Aulas 1.1 e 1.2.

Sentimos as molestias, Javier Sánchez (vicedecano FCETOU)